Bảng giá | Đăng ký | Đăng nhập

Phong thuỷ

Đoán sao giải hạn

Ý nghĩa:

- Tra cứu sao chiếu mạng theo tuổi
- Giải thích ý nghĩa của các sao hạn
- Hướng dẫn cách cầu an giải hạn
- Áp dụng cho tuổi từ 10 đến 80 so với năm xem sao

Năm sinh
Năm xem sao

Giới tính:

Nam

   Nữ


Dịch vụ liên quan