Bảng giá | Đăng ký | Đăng nhập

Tên bài hát:

Soạn tin nhắn tao là cướp

Nhật Cường
Mã số: 8333732
Tải nhạc chờ: BH 8333732 Gửi 1221

Pê đê nghe điện thoại

Nhật Cường
Mã số: 8333721
Tải nhạc chờ: BH 8333721 Gửi 1221

Vọng cổ vần chữ C

Nhật Cường
Mã số: 8333743
Tải nhạc chờ: BH 8333743 Gửi 1221

Vì sao tôi điên

Nhật Cường
Mã số: 8333742
Tải nhạc chờ: BH 8333742 Gửi 1221

Thử điện thoại

Nhật Cường
Mã số: 8333739
Tải nhạc chờ: BH 8333739 Gửi 1221

Thơ vợ và bồ

Nhật Cường
Mã số: 8333734
Tải nhạc chờ: BH 8333734 Gửi 1221

Thơ về bồ về vợ

Nhật Cường
Mã số: 8333738
Tải nhạc chờ: BH 8333738 Gửi 1221

Thơ Nhật Cường tìm vui

Nhật Cường
Mã số: 8333737
Tải nhạc chờ: BH 8333737 Gửi 1221

Thơ hút thuốc

Nhật Cường
Mã số: 8333736
Tải nhạc chờ: BH 8333736 Gửi 1221

Thơ điện thoại

Nhật Cường
Mã số: 8333735
Tải nhạc chờ: BH 8333735 Gửi 1221

Thà trắng thà đen

Nhật Cường
Mã số: 8333733
Tải nhạc chờ: BH 8333733 Gửi 1221

Sau trận bóng

Nhật Cường
Mã số: 8333731
Tải nhạc chờ: BH 8333731 Gửi 1221

Sao zệy xin điếu thuốc

Nhật Cường
Mã số: 8333730
Tải nhạc chờ: BH 8333730 Gửi 1221

Sao zệy năm mới uống bia

Nhật Cường
Mã số: 8333729
Tải nhạc chờ: BH 8333729 Gửi 1221

Sao zệy năm mới làm 7 điều

Nhật Cường
Mã số: 8333728
Tải nhạc chờ: BH 8333728 Gửi 1221

Sao zệy kêu nước

Nhật Cường
Mã số: 8333727
Tải nhạc chờ: BH 8333727 Gửi 1221

Sao zệy giá trị thời gian

Nhật Cường
Mã số: 8333726
Tải nhạc chờ: BH 8333726 Gửi 1221

Sao zệy chuyện nhỏ chuyện to

Nhật Cường
Mã số: 8333725
Tải nhạc chờ: BH 8333725 Gửi 1221

Sao zệy buồn buồn

Nhật Cường
Mã số: 8333724
Tải nhạc chờ: BH 8333724 Gửi 1221

Rượu và bia

Nhật Cường
Mã số: 8333723
Tải nhạc chờ: BH 8333723 Gửi 1221

(1 - 20 của 694)