Bảng giá | Đăng ký | Đăng nhập

Phong thuỷ

Tử vi trọn đời

Ý nghĩa:

- Dịch vụ dành cho cả Nam/Nữ tra cứu về số mệnh của mình trong suốt cuộc đời.
  + Lá số tử vi
  + Cuộc sống
  + Tình duyên
  + Gia đạo, công danh
  + Tuổi hợp làm ăn
  + Lựa chọn vợ chồng
  + Những tuổi đại kỵ
  + Năm khó khăn nhất
  + Ngày giờ xuất hành
  + Diễn tiến từng năm

Năm sinh

Giới tính:

Nam

   Nữ


Chọn tuổi làm nhà

Ý nghĩa:

- Đối chiếu tuổi theo Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc
- Tìm thời điểm xây dựng thích hợp
- Tìm tuổi hợp để tiến hành thủ tục mượn tuổi
- Hướng dẫn thủ tục mượn tuổi cụ thể

Năm sinh

Năm dự kiến khởi công

Giới tính:

Nam

   Nữ


Đoán sao giải hạn

Ý nghĩa:

- Tra cứu sao chiếu mạng theo tuổi
- Giải thích ý nghĩa của các sao hạn
- Hướng dẫn cách cầu an giải hạn
- Áp dụng cho tuổi từ 10 đến 80 so với năm xem sao

Năm sinh
Năm xem sao

Giới tính:

Nam

   Nữ


Dịch vụ liên quan